Történelmi ismertetés

Általános történelmi ismertetés

A szovjet kényszermunkatáborok működése már a cári Oroszország idejében megkezdődött a XX. század elején. Előszeretettel alkalmazta a későbbiekben Lenin és Sztálin is a politikai ellenfelek leszerelésére, s a külföldi katonai foglyok megkínzására. Minket, magyarokat a II. világháború idején ért el ennek a szörnyű hálózatnak a híre és sajnos a tapasztalata is.

Már egészen a világháború kirobbanásától gyakorlattá vált az ellenség katonáinak, majd később a civil lakosság elhurcolása. Sztálin úgy vélekedett, hogy a háború veszteségeit az azokat okozó ellenséges országok lakosainak „újjáépítő” munkáival kell pótolni, így felhatalmazva érezte magát arra, hogy rabszolgaként dolgoztasson csak a hazáját védő, vagy csak a felettesei parancsát követő ártatlan embereket.

Az elhúzódó háború egyre nagyobb nyersanyagigényt követelt, így a munkatáborokba kényszerített dolgozók száma is folyamatosan növekedett. 1943-tól sajnos a táborok munkásai közé egyre több magyar is bekerült. Eleinte „csak” a fronton harcoló fogságba ejtett honvédeinket kényszerítették a lágerekbe, majd hazánk 1945-ös szovjet megszállása után már a civil lakosság sem volt biztonságban.

A lakosság munkatáborokba hurcolását nyugodtan tekinthetjük etnikai tisztogatásnak is, hiszen főként a német származású polgárokat keresték (függetlenül attól, hogy beszélték-e a német nyelvet, vagy csak a nevük volt németes hangzású). Kárpátalján pedig a magyarok létszámának csökkentése volt az egyik fő cél. Ezen felül, válogatás nélkül is rengeteg honfitársunkat elhurcoltak főként onnan, ahol a front viszonylag lassabban vonult át. Budapestről például - ahol több hétig tartottak az összecsapások az oroszok és a németek között - közel 100 ezer magyar került a szovjet munkatáborokba.

A GULAG és GUPVI magyar áldozatainak számát a történészek 300 ezer főre teszik, s ha még hozzáadjuk a kb. 660-680 ezer fogságba esett katonát is, akkor közel egymillió hazánkfia került szovjet táborokba. Közülük sajnos sok-sok ezren az életüket vesztették.